•  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
•  Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» - Β’ Κύκλος
•  Αναπτυξιακός Νόμος: «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - Β’ Κύκλος
•  «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» - Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση
•  «Φορτίζω Παντού» - Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο
•  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
•  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός ετασχηματισμός ΜμΕ»